Đại Quang Phát

Error
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character
 
 
.

GI?I THI?U V? CNG TY ??I QUANG PHT

Cng ty TNHH SX TM & DV ??i Quang Pht thnh l?p t? n?m 2004, ngnh ngh? kinh doanh chnh:

1. L?NH V?C CHI?U SNG CNG C?NG:

  • ?n chi?u sng cng c?ng ( ?n ???ng).
  • ?n pha.
  • ?n nh x??ng.
  • Linh ki?n v thi?t b? ?n chi?u sng.
  • Thi cng, l?p ??t h? th?ng chi?u sng, trang tr, b?ng qu?ng co,

2. L?NH V?C AN TON GIAO THNG:

  • Cung c?p v l?p ??t h? th?ng ?n tn hi?u giao thng, tn hi?u ?n c?nh bo an ton giao thng.
  • Cung c?p cc thi?t b? trong ngnh giao thng: ?inh ph?n quang, bi?n bo, t?m ch?ng cha,

Cng ty chng ti r?t c?m ?n s? quan tm v tin t??ng c?a qu khch hng ??i v?i cc s?n ph?m c?a chng ti trong th?i gian v?a qua. Nh?m ?p ?ng ngy cng nhi?u h?n n?a nh?ng nhu c?u c?a qu khch hng, cng ty chng ti khng ng?ng ph?n ??u v ngy cng nng cao ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? cc chnh sch h?u mi ngy cng t?t h?n.


Newer news items: