Đại Quang Phát

Error
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character
 
 

Ngy 01/6 v?a qua cng ty ? ph?i h?p v?i cng ty t? ch?c s? ki?n Anh ??c, khu resort Dalat Edensee cng t? ch?c l? k? ni?m 10 n?m thnh l?p cty ??i Quang Pht t?i Tp.? L?t Lm ??ng.

DSC 5315

(Lnh ??o cng ty tri n khch hng t?i bu?i l?. ?nh 1)

V? d? bu?i l? c ?ng ?? khch m?i l nh?ng khch hng, ??i tc c?a cng ty trong 10 n?m qua trong n??c c?ng nh? cc n??c b?n: Lo, Campuchia, Malaysia, ?ng ??o khch hng, ??i tc g?i vng hoa, qu l?u ni?m chc m?ng s? ki?n ny.

T?i bu?i l? thay m?t cng ty, Th.S Tr?n V?n Trung gim ??c cng ty ? c bi pht bi?u t?ng k?t ch?ng ???ng 10 n?m hnh thnh v pht tri?n c?a cng ty c?ng nh? g?i l?i cm ?n chn thnh v su s?c ??n cc ??i tc, khch hng ? ?ng h? v h?p tc cng cng ty trong 10 n?m qua. Qua ? lnh ??o cng ty c?ng mong mu?n ???c h?p tc lu di c?ng nh? s? ?ng h? nhi?u h?n n?a t? pha khch hng v?i ph??ng chm cng nhau pht tri?n b?n v?ng.

DSC 5513

(Gim ??c cng ty pht bi?u t?i bu?i l?. ?nh 2)

C?ng t?i d?p ny l n?i t? ch?c, g?p g? v giao l?u gi?a ton th? nhn vin cng ty v khch hng ?? chia s? nh?ng kinh nghi?m, nh?ng th?c m?c t?n ??ng pha khch hng ?? kh?c ph?c v k?p th?i c h??ng gi?i quy?t, ??y m?nh v thn thi?t h?n n?a cng khch hng.

DSC 5534

(Gim ??c cng ty trao huy ch??ng

cho nhn vin c ?ng gp xu?t s?c. ?nh 3)

Nhn ?y c?ng l d?p ?? lnh ??o cng ty c nh?ng tri n, ghi nh?n thnh qu? ?ng gp c?a nh?ng cn b? nhn vin trong th?i gian qua v cng ton th? nhn vin n l?i nh?ng k? ni?m, kh kh?n v thnh cng c?a cng ty trong 10 n?m qua.

Thanh D??ng

alt

Vo ngy 04/11/2011,Cng ty ??i Quang Pht ? t? ch?c bu?i ? bng giao h?u v?i Trung tm d?ch v? v? sinh v Mi tr??ng ? th? B?c Liu.Bu?i ?ᠠ bng l m?t trong cc ho?t ??ng th??ng nin c?a Cng ty nh?m rn luy?n tinh th?n th? thao cho cc nhn vin v thng qua ? t?o s? g?n k?t v giao l?u v?i cc khc hng.

altT? ngy 11-14/08/2009 , Ban Qu?n l D? n chi?u sng cng c?ng hi?u su?t cao t?i Vi?t Nam ? t? ch?c Kha ?o t?o nng cao : " Cc gi?i php cng ngh? chi?u sng hi?n ??i ti?t ki?m ?i?n n?ng " t?i Nha Trang.

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »