Đại Quang Phát

Error
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character
 
 

H?i th?o

??I H?I CHI H?I CHI?U SNG KHU V?C NAM TRUNG B? - TY NGUYN

CNG TY TNHH SX TM & DV ??I QUANG PHT THAM GIA V TI TR? CHO H?I TH?O CHI?U SNG NAM TRUNG B? - TY NGUYN NGY 10 THNG 9 N?M 2015 T?I THNH PH? ? N?NG.

HNH ?NH H?I TH?O.

NAM TRUNG BO - TAY NGUYEN 1

NAM TRUNG BO - TAY NGUYEN 3NAM TRUNG BO - TAY NGUYEN 2

NAM TRUNG BO - TAY NGUYEN 4

Vo ngy 19/12/2010, t?i H?i An Beach Resort Agribank, thnh ph? H?i An, t?nh Qu?ng Nam ? di?n ra H?i th?o Khoa h?c v tri?n lm s?n ph?m v?i ch? ?? t?p trung l " Ngu?n sng LED - ti?m n?ng ?ng d?ng,pht tri?n t?i Vi?t Nam" do H?i Chi?u sng Vi?t Nam t? ch?c.

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »